Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng Nhà Ở
xdkientam@gmail.com

0901489635/0901489635

26/06/2020 - 5:36 PMAdmin 1171 Lượt xem
Share
Hợp đồng xây dựng nhà ở là một trong các loại hợp đồng quan trọng và hết sức phổ biến trong xây dựng nhà phố. Kiến Tâm cung cấp mẫu hợp đồng này với các điều khoản khách quan, hợp lý để ràng buộc đôi bên có thể thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ một cách tốt nhất.

1. Những điều cần chú ý trong hợp đồng xây dựng

  • Phương thức thanh toán
  • Nghiệm thu công trình
  • Thời gian hoàn thành công trình
  • Bảo hành công trình
  • Thời gian bảo hành, thời gian đến bảo hành
  • Phạt vi phạm hợp đồng, chế tài

 

Liên hệ để được Kiến Tâm tư vấn

Liên hệ để được Kiến Tâm tư vấn 

2. Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở

 Đây là mẫu hợp đồng mới nhất mà Kiến Tâm đang sử dụng. Chủ nhà có thể tham khảo mẫu hợp đồng bên dưới: 

 
HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở
Số: … 
 

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Kiến Tâm số: 0 3 1 6 1 6 9 8 2 0 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư – TP. Hồ Chí Minh cấp.

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Căn cứ bảng báo giá số: …………do công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Kiến Tâm (gọi tắt là công ty Kiến Tâm) lập ngày …/…/…, đã được chủ đầu tư chấp thuận. 

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

 
Hôm nay, ngày ……… tháng ………    năm 2020, chúng tôi các bên gồm có:
 
BÊN A: BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

- Đại diện        : ………………………………….         Sinh ngày: ... / ... / ....

- CMND số      : ……………   Cấp ngày:  … / … / …   Tại: ……….............

- Địa chỉ           : ……………………………………………………………................

- Điện thoại     : …………........................................................................

 
BÊN B: BÊN THI CÔNG

- Tên : CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TÂM

- Địa chỉ          : 16D/2 đường số 22, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

- Điện thoại     : 0901.489.635

- Mã số thuế    : 0316169820 

- Đại diện        : .........................................................Chức vụ: ......................................

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thi công công trình xây dựng mới nhà số …………………….....…, với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. QUY MÔ XÂY DỰNG
- Công trình: ……………………………………………………………………………………
- Địa chỉ xây dựng: ……………………………………………………………………………..
- Cấu tạo công trình: ……………………………………………………………………………
- Kết cấu: ……………………………………………………………………………………….
- Quy mô: ………………………………………………………………………………………
ĐIỀU 2. NỘI DUNG THỎA THUẬN
2.1. Bên A giao khoán cho Bên B thi công trọn gói công trình nói trên theo các thỏa thuận tại báo giá ……………………………………. và bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu ……………………….
 2.2. Bên B chuẩn bị đầy đủ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công khác, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật tư để hoàn thành công trình theo đúng bản vẽ thiết kế, đúng kỹ thuật, mỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định hiện hành của nhà nước.
2.3. Toàn bộ bê tông các cấu kiện chính của công trình có sử dụng phụ gia đông kết nhanh sika R4, thời gian cho phép tháo dỡ cốt pha theo quy định hiện hành.
ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
3.1. Hình thức khoán gọn:
Bên A và Bên B ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây dựng theo hình thức khoán trọn gói công trình theo báo giá đính kèm hợp đồng này, bao gồm các chi phí vận chuyển, thiết bị thi công, chi phí nhân công lắp đặt và các chi phí khác để thực hiện các công việc nêu trên với các đặc điểm sau đây:
- Giá trị hợp đồng là giá trị khoán gọn và sẽ không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng với điều kiện Bên B chỉ thi công theo đúng thiết kế hồ sơ kỹ thuật công trình theo thống nhất giữa hai bên trước khi khởi công và đúng các quy định của bảng báo giá số …………………………………….. đính kèm hợp đồng này.
- Giá trị hợp đồng chỉ thay đổi trong các điều kiện sau: Có phát sinh tăng / giảm về diện tích xây dựng, về hạng mục thi công hoặc vật tư có biến động tăng 5% so với giá thị trường. Hai bên phải xác nhận bằng văn bản, bằng email hoặc bằng tin nhắn điện thoại về việc điều chỉnh cho phần phát sinh này trước khi thực hiện các hạng mục liên quan.
- Việc thanh - quyết toán hợp đồng đối với các hạng mục khoán gọn sẽ không căn cứ trên khối lượng thi công thực tế của các hạng mục này mà chỉ căn cứ trên mức độ hoàn thành công việc của từng hạng mục. Quyết toán khối lượng thi công thực tế chỉ được áp dụng đối với phần phát sinh có ghi rõ là quyết toán theo khối lượng thực tế.
3.2. Tổng giá trị hợp đồng: ………………….. (chưa bao gồm Thuế VAT)
Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………….
3.3. Phương thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo từng giai đoạn được quy định tại Bảng phương thức thanh toán của bảng báo …………………………………………………… ngày …/…/….
- Hồ sơ thanh toán các đợt gồm: Biên lai thu tiền nếu thanh toán bằng tiền mặt.
- Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ khi Bên B hoàn thành các công đoạn thi công tương ứng hoặc chậm nhất sau ba (03) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán của Bên B. 
- Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B, cụ thể là quá ba (03) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán mà không có cam kết cụ thể thì Bên B có quyền tạm ngưng thi công công trình.
- Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B, cụ thể là quá bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thi công theo quy định tại Điều 10 [Chấm dứt hợp đồng] dưới đây.
- Ngay khi công trình được bên B bàn giao cho bên A và bên A đưa vào sử dụng hoặc ngay khi bên A ký biên bản nhận bàn giao nhà từ bên B, hai bên tiến hành quyết toán công trình và bên A thanh toán dứt điểm cho bên B phần chi phí còn lại kể cả phần chi phí phát sinh nếu có.
- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày công trình đã được nghiệm thu toàn bộ mà bên A vẫn không thanh toán dứt điểm cho bên B theo quy định của hợp đồng, thì bên B sẽ không thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình sau bàn giao theo quy định tại Điều 7 của hợp đồng này.
3.4. Mọi tranh chấp liên quan đến hợp đồng sẽ được giải quyết theo Điều 12 của hợp đồng này.
3.5. Các khoản thanh toán sẽ được chuyển khoản theo thông tin trên thư yêu cầu thanh toán nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
3.6. Khởi công ngày: …/…/… Dương Lịch (tức nhầm ngày …/…/… Âm lịch). 
3.7. Thời gian thi công phần thô là: …… ngày, phần hoàn thiện dự kiến là …… ngày. Tổng thời gian thi công dự kiến là …… ngày làm việc kể từ ngày khởi công công trình (công tác phá dỡ nhà hiện trạng không do công ty Kiến Tâmthực hiện, vì vậy thời gian tháo dỡ công trình không tính vào tiến độ thi công công trình). Không tính thời gian gián đoạn do các điều kiện pháp lý, thời tiết, ngày lễ, tết và ngày chủ nhật. 
 3.8. Trong trường hợp kéo dài thời hạn thi công do Bên A bàn giao mặt bằng chậm, cung cấp vật tư hoàn thiện chậm cũng như các yếu tố khách quan khác như thiên tai, dịch họa thì hai bên sẽ bàn bạc và thống nhất lại tiến độ cho phù hợp.
3.9. Trong trường hợp có các yếu tố khách quan hoặc bất khả kháng gây chậm tiến độ thì Bên B phải ghi vào nhật ký công trình do bên B lập có xác nhận của giám sát Bên A để cùng nhau giải quyết, thời hạn thông báo và giải quyết sự cố sẽ không tính vào tiến độ thi công.
ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
- Bên A có trách nhiệm chuẩn bị và bàn giao mặt bằng thi công đúng thời hạn, bàn giao nguồn, vị trí đấu nối các thiết bị điện nước, có trách nhiệm thanh toán tiền điện, nước phục vụ thi công trong suốt thời gian thi công.
- Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung, các tài liệu pháp lý cần thiết liên quan đến công trình cho Bên B.
- Chịu trách nhiệm về quyền sở hữu nhà, đất, tranh chấp ranh xây dựng. 
- Tạm ứng và thanh toán đúng theo Điều 3 của hợp đồng này.
- Bên A có mặt khi cơ quan chức năng yêu cầu để cùng Bên B giải quyết kịp thời các vướng mắc, tranh chấp (nếu có) trong suốt quá trình thi công công trình.
- Bên A có mặt (hoặc ủy quyền giám sát cho người đại diện và yêu cầu sự có mặt) để nghiệm thu từng phần, nghiệm thu toàn bộ công trình theo thông báo của Bên B, chậm nhất trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày nhận thông báo về việc nghiệm thu nêu trên.
- Bên A có trách nhiệm thông báo cho đơn vị thiết kế (Nếu đơn vị thiết kế không phải là Bên B) xuống kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công trình trước khi Bên B tiến hành các hạng mục tiếp theo.
- Nghiệm thu công trình theo thông báo của Bên B khi đưa công trình vào sử dụng trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu công trình đã được đưa vào sử dụng quá 07 ngày mà Bên A vẫn chưa nghiệm thu thì coi như công trình đã được nghiệm thu toàn bộ.
- Khi công trình đã được nghiệm thu theo quy định của hợp đồng mà bên A vẫn chưa thanh toán dứt điểm cho bên B toàn bộ giá trị hợp đồng và các khoản chi phí phát sinh khác (nếu có), thì bên A không được phép cho, tặng, chuyển nhượng, mua bán hoặc cập nhật biến động, đổi mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với căn nhà ở địa chỉ: …………………………………………………………………………………….
- Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng và sau một năm kể từ khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Bên A không được tuyển dụng nhân viên của Bên B dưới bất kỳ hình thức nào. Bên A không được giao khoán, ký hợp đồng hay thoả thuận các công việc ngoài hợp đồng này với nhân viên của Bên B, với các cá nhân, tổ chức do Bên B đưa đến công trình để thực hiện các công việc của hợp đồng đã ký giữa Bên A và Bên B. 
- Toàn bộ giá trị của hợp đồng là chưa bao gồm thuế VAT. Bên A có nghĩa vụ thanh toán các loại thuế, phí liên quan đến thuế VAT của hợp đồng theo quy định của luật hiện hành.
4.2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên B
- Trong quá trình thi công không được gây ảnh hưởng đến những nhà lân cận, nếu có sự cố xảy ra do lỗi của Bên B thì Bên B phải chịu trách nhiệm khắc phục hoặc bồi thường thiệt hại.
- Cử người có chuyên môn, có kinh nghiệm để làm giám sát kỹ thuật thi công tại công trình, và làm đầu mối liên lạc với Bên A trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng.
- Tổ chức thi công bảo đảm chất lượng tốt, đúng quy phạm kỹ thuật – mỹ thuật cho công trình đẹp và đúng thiết kế. Mọi sự thay đổi về thiết kế kiến trúc phải được sự đồng ý của Bên A.
- Tổ chức thi công bảo đảm an toàn lao động – có biện pháp che chắn bảo vệ công trình, có biển báo đúng quy cách, tuân thủ luật lao động.
- Cung cấp vật tư đến công trình đúng chủng loại, mẫu đã duyệt.
- Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và quyết định của giám sát Bên A tại công trình nếu các yêu cầu này phù hợp với kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng.
- Thông báo kịp thời cho Bên A mọi trở ngại do thiết kế không lường trước được hoặc trở ngại do điều kiện khách quan để hai bên bàn bạc thống nhất cách giải quyết (bằng văn bản hoặc ghi vào nhật ký công trình do bên B lập).
- Trong quá trình thi công Bên B phải đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.
- Bên B có quyền sử dụng hình ảnh của hồ sơ thiết kế, hình ảnh thực tế thi công, hình ảnh công trình đã hoàn thành để quảng bá thương hiệu của bên B.
- Xuất trình giấy phép hành nghề khi có sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
- Thông báo yêu cầu nghiệm thu từng phần và toàn bộ công trình và gửi Bên A trước 03 ngày.
- Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán của mình theo Điều 3 của Hợp đồng này.
- Bên B không chịu trách nhiệm cho những sự cố được xác định bởi các sai phạm về kỹ thuật của đơn vị thiết kế khi công trình không do bên B thiết kế. 
ĐIỀU 5. NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH
5.1. Sau khi hoàn thành toàn bộ công trình, Bên B phải thông báo cho Bên A để hai bên cùng tiến hành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
5.2. Căn cứ để nghiệm thu bao gồm (nhưng không giới hạn):
- Bản vẽ thiết kế.
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định hiện hành.
5.3. Bên B thông báo trước cho Bên A thời gian tiến hành nghiệm thu, nếu đại diện Bên A không có mặt tiến hành nghiệm thu trong vòng 03 ngày thì coi như Bên A đã nghiệm thu. Thời gian chờ nghiệm thu của bên B được tính vào tiến độ thi công công trình.
5.4. Nếu Bên A không có mặt theo yêu cầu của Bên B để nghiệm thu công trình như đã nêu tại Điều 5.1 thì công trình sẽ đương nhiên được coi là đã được Bên A nghiệm thu. Các bên sẽ làm thủ tục bàn giao và thanh – quyết toán công trình theo Điều 6 dưới đây.
5.5. Nếu công trình đã được đưa vào sử dụng quá 07 ngày mà Bên A vẫn chưa đồng ý nghiệm thu thì xem như công trình đã được nghiệm thu toàn bộ.
ĐIỀU 6. BÀN GIAO VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
6.1. Sau khi kết thúc việc thi công, các bên tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng (theo mẫu quy định hiện hành). Bên A có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của mình theo Điều 3 của Hợp đồng này.
6.2. Sau khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định của hợp đồng. Hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng theo mẫu quy định hiện hành.
ĐIỀU 7. BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH
7.1. Bên B cam kết bảo hành kỹ thuật thi công trong 01 năm hoàn thiện và 05 năm kết cấu kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.
7.2. Việc kểm tra, bảo hành được thực hiện trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc ngay sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Thời gian thực hiện bảo hành không rơi vào tháng 01, tháng 02 âm lịch hằng năm. 
7.3. Trong vòng 05 năm tiếp theo khi thời hạn bảo hành kết thúc, nếu có các vấn đề về kỹ thuật nghiêm trọng như lún, nghiêng, nứt … xảy ra tại công trình, công ty Kiến Tâm cam kết tiếp tục phối hợp xác định nguyên nhân và phối hợp với chủ đầu tư để khắc phục sự cố.
7.4. Nội dung bảo hành bao gồm: khắc phục các sự cố, sửa chữa khiếm khuyết của công trình sau khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng.
7.5. Nội dung bảo hành không bao gồm các hư hỏng không do lỗi của công ty Kiến Tâm gây ra, ví dụ như:
- Những hư hỏng tự nhiên, hư hỏng do quá trình vận hành – sử dụng không đúng cách. Hao mòn do sử dụng. Những hư hỏng do các nhà xung quanh xây dựng làm ảnh hưởng.
- Nứt do tác động ngoại lực (thiên tai, động đất, con người….).
- Thấm chân tường do code trong nhà thấp hơn xung quanh, làm nước bên ngoài thấm vào chân tường. Trong các trường hợp thấm tường được bắt nguồn từ việc các công trình liền kề bị thấm lan qua. Thấm do không thể xử lý mặt ngoài (ví dụ: do điều kiện thi công hoặc do tranh chấp nên không cho phép che khe hở giữa công trình với các nhà liền kề xung quanh)……
- Những sai sót do lỗi thiết kế, nếu thiết kế không do công ty cung cấp.
ĐIỀU 8. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG
8.1. Trong trường hợp bất kỳ bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với quy định tại điều 10 [Chấm dứt hợp đồng] thì bị phạt 12% giá trị hợp đồng đã ký.
8.2. Trong trường hợp bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng, hoặc hợp đồng bị chấm dứt được xác định do lỗi của bên A thì bên B không phải hoàn trả bất kỳ khoản tạm ứng nào trước đó đã được bên A tạm ứng cho bên B.
8.3. Trong trường hợp bên B không hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã cam kết tại điều khoản 3.6, Điều 3 [Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán và tiến độ thực hiện] mà lý do việc trễ tiến độ này được xác định do bên B gây ra thì bên B bị phạt 02% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm thời hạn thực hiện cho 10 ngày làm việc đầu tiên; phạt thêm 01% cho mỗi đợt 10 ngày làm việc tiếp theo cho đến mức tổng số các lần phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
8.4. Mức phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán được áp dụng theo mức lãi suất tín dụng quá hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm vi phạm, tính từ ngày hết thời hạn thanh toán. Trường hợp này không giới hạn mức phạt tối đa.
ĐIỀU 9. KHỐI LƯỢNG VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH
9.1. Hợp đồng được cam kết không phát sinh trong suốt quá trình thi công xây dựng, nếu bên A không yêu cầu bên B thực hiện các công việc nằm ngoài hợp đồng này (như: Thay đổi quy mô công trình, tăng diện tích xây dựng, thay đổi thiết kế đã ký xác nhận …)
9.2. Phát sinh tăng được hiểu là khi có bất kỳ khối lượng công trình nào phát sinh ngoài bản vẽ thiết kế, dự toán, báo giá công trình theo yêu cầu của Bên A.
9.3. Phát sinh giảm được hiểu là một trong những hạng mục công trình không được thực hiện theo yêu cầu của Bên A theo thiết kế đã được duyệt trước khi hạng mục đó được thi công. Nếu hạng mục công trình đó đã được Bên B thi công thì không được gọi là phát sinh giảm.
9.4. Bên B phải ngay lập tức thông báo cho Bên A về khối lượng phát sinh. Hai bên hoặc xác nhận qua email hoặc xác nhận qua tin nhắn điện thoại hoặc xác nhận bằng văn bản về khối lượng phát sinh này.
9.5. Khối lượng phát sinh được tính toán trên cơ sở khối lượng thực tế. Nếu không có dự toán thì do hai bên thỏa thuận bằng văn bản hoặc email.
9.6. Thời gian tạm dừng thi công để chờ bên A xác nhận khối lượng, chi phí phát sinh và thời gian thi công phần phát sinh được tính vào tiến độ thi công công trình.
9.7. Bên A phải thanh toán đứt điểm chi phí phát sinh trong phần thanh toán tiếp theo.
ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:
10.1. Các Bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng này.
10.2. Bên A yêu cầu thay đổi thiết kế mà theo ý kiến của Bên B những yêu cầu thay đổi thiết kế này không phù hợp với thực tiễn ngành, tiêu chuẩn quy chuẩn trong xây dựng và luật pháp Việt Nam.
10.3. Bên A vi phạm điều khoản thanh toán, vi phạm các điều khoản về nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên A.
10.4. Công trình bị tạm ngưng thi công hơn 45 ngày vì do điều kiện pháp lý, do yêu cầu của chủ đầu tư và do các yếu tố khác được xác định là do lỗi hoặc do ý chí của chủ đầu tư gây ra.
10.5. Bên B vi phạm các điều khoản về trách nhiệm của nhà thầu.
10.6. Hoặc một trong các Bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản khác của Hợp đồng này mà không khắc phục trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên không vi phạm.
10.7. Các trường hợp bất khả kháng nêu tại Điều 11 dưới đây.
ĐIỀU 11. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
11.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra ngoài sự kiểm soát hợp lý của các bên sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà một Bên hoặc các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng này. Các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thay đổi về mặt chính sách của Nhà nước, chiến tranh, bạo loạn, tình trạng khẩn cấp, đình công, hỏa hoạn, động đất, lụt bão, sét đánh, sóng thần và các thiên tai khác.
11.2. Nếu một Bên bị cản trở không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này vì sự kiện bất khả kháng thì Bên đó phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản trong vòng 07 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Bên bị ảnh hưởng của sự kiên bất khả kháng cùng với các Bên sẽ nỗ lực để hạn chế và kiểm soát mức độ thiệt hại của sự kiện bất khả kháng. Bên không bị ảnh hưởng của sự kiên bất khả kháng có thể gửi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng này nếu Bên bị ảnh hưởng sự kiện bất khả kháng không khắc phục được trong vòng 20 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.
11.3. Thời gian ngừng thi công do thời tiết hay do sự kiện bất khả kháng sẽ không được tính vào tiến độ thi công của công trình.
ĐIỀU 12. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
12.1. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật nước CH XHCN Việt Nam.
12.2. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải thiện chí giữa các Bên. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà không giải quyết được thông qua hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Tp. Hồ Chí Minh. 
12.3. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các Bên vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện Hợp đồng này. 
12.4. Nếu xảy ra trường hợp có sự bất đồng về mặt chất lượng bê tông mà hai bên không tự ý giải quyết được thì Tổng hội địa chất Việt Nam – Liên hiệp địa kỹ thuật xây dựng sẽ là trọng tài đương nhiên để phân xử và quyết định của cơ quan này là quyết định cuối cùng.
ĐIỀU 13. CAM KẾT CHUNG
13.1. Các phụ lục sau đây là một phần đính kèm của Hợp đồng này:
+ Bảng báo giá số: …………………………………………………………….. ký ngày …/…./….
+ Bản thiết kế Kiến trúc, kết cấu
+ Và các phụ lục khác
13.2. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết để tích cực giải quyết, nội dung được ghi lại dưới hình thức biên bản hoặc ghi vào nhật ký công trình do bên B lập.
13.3. Mọi sự sửa đổi hay bổ sung vào bản Hợp đồng này phải được sự đồng ý của hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.
ĐIỀU 14. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
14.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và bên B nhận được tiền thanh toán lần một theo quy định của hợp đồng này cho đến khi hai bên hoàn tất việc thanh lý Hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản, và có giá trị pháp lý như nhau.
14.2. Sau khi đọc lại lần cuối cùng và thống nhất với những nội dung đã ghi trong Hợp đồng, hai Bên cùng ký tên dưới đây.
                                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B
 
 
Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua:
 

Công Ty TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TÂM

Trụ sở chính : 16D/2 Đường 22 Khu phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline : 0901 489 635
Email : xdkientam@gmail.com
Website :xaydungnhapho.vn
Fanpage: facebook.com/xaydungkientam

 

Tin liên quan

Thi Công Phần Thô Giá Rẻ Tại TpHCM Thi Công Phần Thô Giá Rẻ Tại TpHCM
Thi công phần thô đòi hỏi chủ nhà phải cân nhắc rất nhiều về chất lượng và giá thành. Chủ nhà cần tìm hiểu kiến thức về xây dựng để...
Xây Nhà Diện Tích 4x12 Với 1 Trệt 1 Lầu Giá Bao Nhiêu Là Hợp Lý.   Xây Nhà Diện Tích 4x12 Với 1 Trệt 1 Lầu Giá Bao Nhiêu Là Hợp Lý.
Diện tích nhà 1 trệt 1 lầu 4x12m đẹp, nhỏ gọn hiện đại là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn xây dựng hiện nay, bởi vì kiểu nhà này giúp tiết kiệm...
Những Mẫu Cầu Thang Đá Hoa Cương Đẹp Ngất Ngây Dành Cho Nhà Phố Những Mẫu Cầu Thang Đá Hoa Cương Đẹp Ngất Ngây Dành Cho Nhà Phố
Cầu thang đá hoa cương đang là vật liệu được lựa chọn nhiều trong những năm gần đây. Hầu hết các công trình đều chọn cau thang da hoa cương, bởi nó có ưu...
Top 10 Mẫu Nhà 1 Trệt 1 Lầu Mái Thái Được Yêu Thích Nhất 2022 Top 10 Mẫu Nhà 1 Trệt 1 Lầu Mái Thái Được Yêu Thích Nhất 2022
Mẫu nhà 1 trệt 1 lầu mái thái hiện đang rất được ưu chuộng và được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn trong năm 2020. Với những ưu điểm khi tạo ra một không...
Những Kiểu Thiết Kế Nhà Nhỏ Đẹp Đơn Giản Tiện Nghi. Những Kiểu Thiết Kế Nhà Nhỏ Đẹp Đơn Giản Tiện Nghi.
Với chi phí xây dựng không quá tốn kém, phong cách kiến trúc đa dạng, lại có thể sinh hoạt đông người khá thoải mái trong một không gian, những căn nhà nhỏ đầy...
Cách Thiết Kế Nhà 30m2 Cấp 4 Rộng Rãi Và Đầy Tiện Nghi. Cách Thiết Kế Nhà 30m2 Cấp 4 Rộng Rãi Và Đầy Tiện Nghi.
Sở hữu một căn nhà đẹp luôn là mong muốn của nhiều người, thế nhưng không phải ai cũng có đủ kinh phí và diện tích đất để xây một ngôi nhà như ước mơ...
Những Điều Cần Biết Khi Thiết Kế Nhà Phố Những Điều Cần Biết Khi Thiết Kế Nhà Phố
Nhà phố là loại hình nhà ở xuất hiện ở nước ta từ rất sớm tuy không phổ biến như nhà ngang ba gian cùng thời. Nhưng ngày nay, cùng với sự phát triển của đất...
Báo Giá Cải Tạo Sửa Chữa Nhà 2022 Báo Giá Cải Tạo Sửa Chữa Nhà 2022
Với nhu cầu cũng như chất lượng cuộc sống ngày một cải thiện thì việc xây dựng nhà cửa hay sửa chữa nhà cửa ngày một gia tăng. Để có được một ngôi nhà...
Thiết Kế Và Thi Công Phòng Tắm, Nhà Vệ Sinh - Kinh NGhiệm Xây Dựng Từ A – Z. Thiết Kế Và Thi Công Phòng Tắm, Nhà Vệ Sinh - Kinh NGhiệm Xây Dựng Từ A – Z.
Phòng tắm, nhà vệ sinh là một trong những không gian quan trọng và không thể thiếu trong môi ngôi nhà. Vì vậy, việc thiết kế nhà vệ sinh sao cho hợp lý và bảo đảm...

Chia sẻ bài viết: 

Share


Bình luận:

Đơn giá thiết kế Đơn giá thiết kế
Công việc đầu tiên để bạn có được ngôi nhà đẹp, với công năng hợp lý, chi phí xây dựng đúng với số tiền mong muốn đó là bản vẽ thiết kế.
Đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện 2022 Đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện 2022
Bảng báo giá xây dựng phần thô mới nhất 2022 tại Tphcm. Chỉ 3.600.000 đ/m2 xây dựng.
Đơn giá xây dựng trọn gói năm 2023 Đơn giá xây dựng trọn gói năm 2023
Bảng báo giá xây nhà trọn gói mới và chi tiết nhất 2023 tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận. Đơn giá trọn gói từ 5,2 triệu/m2 bao gồm nội thất.
Gửi yêu cầu tư vấn
Dự toán chi phí
Phần mềm dự toán công trình và báo giá xây dựng nhà trọn gói, khách hàng có thể tra cứu ngay tại đây:
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TÂM
 
TRỤ SỞ:  33 Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

HOLINE: 0901489635

EMAIL: xdkientam@gmail.com

WEBSITE: kientam.vn | xaydungnhapho.vn

 
© Bản quyền thuộc về Công ty thiết kế xây dựng Kiến Tâm. Thiết kế bởi hpsoft.vn
Gọi ngay: 0901489635
messenger icon zalo icon